היחידה ללימודי תעודה


אנחנו מברכים אותך על החלטתך להירשם ליחידה ללימודי תעודה של המכללה האקדמית כנרת