הרשמה לתואר ראשון .B.A


אנחנו מברכים אותך על החלטתך להירשם למכללה האקדמית כנרת

קבלתך ללימודים תידון לאחר שליחת המסמכים: תעודת בגרות
פסיכומטרי / אמי"ר / אמיר"ם (במידה וקיים)
תעודת זהות
את המסמכים ניתן: לצרף כקובץ תוך כדי הרישום המקוון
או לשלוח לפקס 077-5653761
או לשלוח לאי מייל meira@kinneret.ac.il
או לשלוח בדואר ל: מדור רישום
המכללה האקדמית כנרת
מיקוד 1513200
בסוף תהליך הרישום תידרש/י לשלם דמי רישום ע"ס 400 ₪
דמי הרישום אינם מוחזרים