מכינה קדם אקדמית


אנחנו מברכים אותך על החלטתך להירשם למכינה הקדם אקדמית - במכללה האקדמית כנרת

רישום לשנת הלימודים תשע"ז
סמסטר ב
מכינה להשלמת בגרות
מכינת 30+ מחזור אביב תשע"ז


רישום לשנת הלימודים תשע"ח
סמסטר א
מכינה ייעודית למדעי החברה והרוח
מכינה ייעודית להנדסה
מכינת 30+ מחזור חורף תשע"ח