הרשמה ללימודי השלמה

לצורך רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים במדור חשמל - מערכות הספק

לבעלי תואר "בוגר במדעים בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה"

רישום למחזור קיץ תשע"ז

בסוף תהליך הרישום תידרש/י לשלם דמי רישום ע"ס 250 ₪
אין החזר בדמי רישום